Nhận thông báo lên Telegram khi có người gửi Google Form

 Bước 1: Tạo 1 Google Form

Bước 2: Cấu hình để phản hồi liên kết với 1 file Google Sheet
Có thể chọn 1 file đã tồn tại hoặc tạo mới
Giao diện file phản hồi

Bước 3: Vào cài đặt Extension của file Google Sheet
Extensions => Add-ons => Get ads-ons => Tìm "Sheet Automation"Sau đó nhấn "Cài đặt", nhấn "Tiếp tục" đến khi hoàn thành.
Sau khi cài đặt xong, vào Extension và mở Sheet Automation
Bước 4: Tạo Rule mới
Đặt tên và chọn Trigger là "Form response is received"


Cấu hình Action khi có sự kiện xảy ra
Chọn Call HTTP

Bước 5: Tại Telegram, tìm "Push More Bot", Chọn "Start" để lấy link kết nối
Dán Link kết nối và đổi phương thức thành POST
Trong "Request body" nhập {row_values} nghĩa là lấy dữ liệu hàng mới nhất được nhập vào Google Sheet.
Cuối cùng là Lưu lại
Bây giờ cùng thử nghiệm, nhập thông tin form của bạn và gửi.

Tin nhận được ở Telegram

Vậy là đã hoàn tất quá trình cấu hình để nhận thông báo lên Telegram từ Google Form. Chúc các bạn may mắn.

Mới hơn Cũ hơn